పేడే కదా అనుకోకు

ఆవు దాని నుండి ఉపయోగాల గురించి తెలియనివారు ఉండకపోవచ్చు. పాలతో మొదలు, మూత్రం, కాలి దూళి నుండి పేడ వరకు ఆవు గురించి మనకు తెలియనివి, తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి “ఆవు పేడ యొక్క వికిరణాలను (రేడియేషన్) అడ్డుకునే శక్తి”. వేదాలు, శాస్త్రాలు, ఈనాటి శాస్త్రవేత్తల వరకు ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకుని అంగీకరించిన సత్యం ఇది. “ఆల్ఫా, బీటా, గామా తో సహా ఇతర ఏ ప్రమాదకర వికిరణాలనైనా…ఆపగల శక్తి ఆవు పేడకు ఉందని,” గతంలో ఎందరో శాస్త్రవేత్తలు బల్లగుద్ది చెప్పారు. మానవ శరీరంలోకి సైతం దూసుకుపోగల శక్తి మరియు శరీరంలోని ముఖ్యమైన అవయవాలను, కణాలను కూడా దెబ్బతీసే సామర్థ్యం గామా కిరణాలకు ఉన్నాయ్.
ఇది కూడా నమ్మక పోతే, ఒక్కసారి జపాన్ కి వెళ్లి అడగండి. జపాన్లో అను రియాక్టర్లు పేలి విధ్వంసం జరిగినపుడు, ఆ వికిరణాల ధాటిని అడ్డుకోవడానికి ఆవు పేడను వాడారట జాపనీస్ శాస్త్రవేత్తలు. శాస్త్ర పరమైన ఉపయోగాలు తెలుసో తేలికో, మన పల్లెల్లో ఈరోజుకీ కొట్టాలకు, ఇళ్లకు, ఆవు పిడకలు కొడతారు. ఇంటి ముందు, లోపల ఆవు పేడ తో అలుకుతారు, భూమి సారవంతాన్ని పెంచడానికి ఆవు పేడనే ఎరువుగా వాడుతున్నారు.

మనకు తెలిసినవి ఇవి, తెలియనివి ఇంకెన్నో…..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s