ఆచారం చెప్పిన విజ్ఞానం

భారతదేశం పద్దతులకి, ఆచారాలికి, మర్యాదలకి పెట్టింది పేరు. భారతీయులంటే ప్రపంచానికి మొట్టమొదటిగా గుర్తొచ్చేది గౌరవప్రదమైన ‘నమస్కారం’. ‘నమస్కారం’ అంటే కేవలం గౌరవాన్ని చూపే సంజ్ఞ మాత్రమే అనుకుంటే పొరపాటే. దాని వెనకున్న నిజాన్ని,  సైన్స్ ని తెలుసుకుంటే, మీరు తప్పక నమస్కారాన్ని పెట్టడం మొదలు పెడతారు. నమస్కారం అంటే రెండు చేతులు జోడించి (చేతుల వేళ్ళు 

ఒకదానికొకటి ఒత్తుకునేలా) ఛాతికి దగ్గరగ తెచ్చి, నెమ్మదిగా తలా వంచి దండం పెట్టడం. ఆలా వేళ్ళు దగ్గరగా తేవడం వల్ల ఏం  జరుగుతుందో తెలుసా? ఆయా వేళ్ళకు సంబంధించిన నరాల కేంద్రాలు బుర్ర, కళ్ళు మరియు ఇతర ముఖ్యమైన అవయవాలతో అనుసంధానమై ఉండటం వలన, ఆలా ఒత్తబడినపుడు జ్ఞాపక శక్తికి సంబంధించిన నరాలు యాక్టివేట్ అయ్యి, తద్వారా మనం చూసిన వ్యక్తి ని మాములుగా కన్నా, మరింత కాలం వరకు గుర్తుపెట్టుకోగల్గుతాం.

కాబట్టి నమస్కారం అంటే, కేవలం ఆచారమే కాదు, ఆ పద్దతి వెనక ఒక శాస్త్రీయ పరమైన విషయం కూడా ఉందని మనం గుర్తించాలి.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s