గమ్మత్తైన గండకీ నది

గండకీ నది భారత్-నేపాల్ సరిహద్దుల్లో ప్రవహించే పవిత్ర నది. ఈ నది యొక్క విశిష్టతను తెలియజేప్పే అంశం ‘సాలగ్రామాలు’. హిందూ పూజా సాంప్రదాయంపై అవగాహన ఉన్న ఎవరైనా ‘సాలగ్రామాలు’ అనే పదం వినేవుంటారు. సాలగ్రామాలు అనేవి విష్ణు రూపానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా హిందువులు కొలుచుకునే దైవిక రాతి రూపాలు.ఇంత పవిత్రమైన సాలగ్రామాలు

ఒక్క గండకీ నదిలో తప్ప ఎక్కడ దొరకవని ప్రసిద్ధి. అది కూడా గండకీ నదిలో కంటికి కనిపించనంత లోతులో ఉంటాయట సాలగ్రామాలు. మరి వాటిని బయటకి తేవాలంటే ఎలా అంటారా..అందుకో సులువైన మార్గం ఉందంట. ఒక్క తులసి దళం ఆ నీళ్లలో వేస్తె చాలు, అమాంతం ఈ సాలగ్రామాలు నీటి పై భాగంలో  తేలుతాయట. ఆ విధంగా మనం వాటిని గండకిలో పొందవచ్చు.

గత జన్మలో విష్ణు దేవుని ఆరాధనలో నిమగ్నమై అనుగ్రహం పొందిన నది రూపం దాల్చిన ఓ స్త్రీ, ఈ గండకీ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s