తిలకధారణ వల్ల లాభం?

భారత హిందూ సంప్రదాయంలో చాలా ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్న పద్దతి తిలక ధారణ, అదే మన మామూలు భాషలో ‘నుదుటి పై బొట్టు కోవడం’. నుదుటి పై బొట్టు కోవాలంటే మనలో చాలా మంది నామోషీ పడుతుంటారు. కానీ దాని వెనకున్న సత్యాన్ని తెలుసుకుంటే వారి మనసు రచ్ఛు. కనురెప్పల మధ్య ఉన్న నుదుటి భాగాన్ని బృమధ్యము అంటారు. ఈ బృమధ్య ప్రదేశంలోనే శరీరంలోని షడ్చక్రాల్లోని ఒకటైన ‘అజ్ఞ చక్రం’ ఉంటుంది. ఆ ప్రదేశంలో కుంకుమ/సింధూరం పెట్టడం వలన ఆ ప్రదేశం లో ఉన్ననరాల కేంద్రం యాక్టివేట్ అయ్యి ముఖము మరియు ఇతర ముఖసంబంధిత అవయవాలకు రక్త ప్రసరణ పెరుగుతుంది అని శాస్త్రజ్ఞులు/శాస్త్రవేత్తలు చెప్తారు.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s