‘ప్లాస్టిక్ సర్జరీ’ 5000సం.ల నాటిది

పాశ్చాత్య పోకడలకు పోయి ఎప్పటికప్పుడు మనల్ని మనం తక్కువ చేస్కుంటూ ఉండడం మనలో చాలా మంది భారతీయులకు బాగా అలవాటు. పాశ్చాత్య సైన్స్ అంటూ తెగ విర్రవీగుతున్న ఏంటో మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే, ఈ తరం శాస్త్రవేత్తల ఊహకు కూడా అందని ఎన్నో విషయాలను మన పూర్వికులు వేద శాస్త్రాల రూపంలో బావి భారత తరాలకు అందించారు. అందులో ఒకటి ‘ప్లాస్టిక్ సర్జరీ’. చాలా మంది దృష్టిలో ఈ ‘ప్లాస్టిక్ సర్జరీ’ దృష్టిలో ఈ ‘ప్లాస్టిక్ సర్జరీ’ అనే పద్దతి 1900 ల్లో పాస్చాత్య శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నకొత్త విషయం. కానీ వాస్తవంగా ఈ పద్దతి భారత దేశం లో 5000 సంవత్సరాలకు పూర్వమే అమల్లో ఉన్నట్టు రుజువులు ఉన్నాయి. మొట్టమొదటిగా ఈ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ పద్దతిని అమలు పరిచిన వారు శుశ్రుత మహర్షి అని భారత వేద చరిత్ర చెబుతోంది. ‘ఫాదర్ అఫ్ మోడరన్ సైన్స్’ గా పిలువబడే హిప్పోక్రేట్స్ కన్నాశుశ్రుత మహర్షి 150 సంవత్సరాల పూర్వం వారని చరిత్ర చెబుతోంది. ‘ప్లాస్టిక్ సర్జరీ’ పద్దతికి సంబంధించి నేటి తరం వైజ్ఞానికులు కూడా ఇంకా కనుగొనలేకపోతున్న ఎన్నో విషయాలని పూర్తి స్థాయిలో ఆనాడే ‘శుశ్రుత సంహిత’ అనే గ్రంథంలో శుశ్రుత మహర్షి వారు పొందుపరిచారు. ఈనాడు ఎంతో ఆధునికమైన శల్య చికిత్సలుగా పిలువబడుతున్న రైనోప్లాస్టి, మిడ్వైఫరీ వంటి ఎన్నో ముఖ్యమైన విషయాలను శుశ్రుత మహర్షి వారు ఆనాడే అమలు పరిచారట.
ఒకరకంగా చెప్పాలంటే శుశ్రుత సంహితలో ఉండే వైజ్ఞానిక విషయాలు నేటి తరం వైజ్ఞానిక రంగానికి ఊహకు కూడా అందని స్థాయిలో ఉంటాయని ఎందరో వేద వేత్తలు చెప్తున్నారు. ఈ విషయం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎందరో గొప్ప గొప్ప శాస్త్రవేత్తల అంగీకరించారు అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s