సంస్కృతం మాత్రమేనట!

పాశ్చాత్యుల ప్రభావం మిగిలిన దేశాలపై ఎలా ఉందొ కాని, మన దేశం పై మాత్రం తీవ్రంగా ఉందనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. మనం కట్టుకునే గుడ్డ దగ్గర నుండి తినే తిండి వరకు పాశ్చాత్యుల ప్రభావం కనపడుతూనే ఉంది. చివరికి అది భాష రూపం లో మన దేశానికి ఎంతో హానిగా తయారయ్యింది. ప్రాంతీయ బాషా కూడా సరిగా రానివాళ్లు ఎంతో మంది ఆంగ్లాన్ని నేర్చుకోవడానికి తెగ ఉవ్విళ్లూరుతుంటారు. ఈ తీవ్రత ఏకంగా ఆంగ్ల భాషను మన దేశ భాషగా చేసేస్తారేమో అన్న భయం పుట్టించే స్థాయిలో ఉంది. దీని మూలంగా యావత్ భారతావని మూలమైన సంస్కృత భాషకు సరైన ఆదరణ కరువైంది. కానీ సంస్కృతం మాట్లాడే వల్లే లేరంటే పొరపాటే.
ఇప్పటికి మన దేశంలో ఎంతో మంది సంస్కృతాన్ని తమ దిన చర్య సంభాషణలో ఉపయోగిస్తున్నారు అంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుందేమో మీకు. కానీ అది అక్షరాలా నిజం. అలా ప్రసిద్ధికెక్కిన ఐదు ప్రాంతాలు: కర్ణాటక కు చెందిన మత్తూరు, హోసహళ్లి; మధ్య ప్రదేశ్ కు చెందిన ఝిరి, మోహద్బా మరియు ఘాఆర్ ప్రాంతాలు. ఈ ప్రాంత ప్రజలు తమ మామూలు సంభాషణలు మొదలుకుని, ఏ విషయానికైనా కేవలం సంస్కృత భాషనే మాట్లాడుతారట. వెలుగులోకి వచ్చినవి ఈ ఐదైతే, మనకు తెలియనివి అటు వంటి ప్రాంతాలు భారత దేశంలో ఎన్ని ఉంటాయో.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s